Atti degli apostoli

1,1-11, Ascens. A 

1,12-14, 7 Pasq. A 

1,15-17.20ac-26, 7 Pasq. B 

2,1·11, Pent. 

2.14a.22-33, 3 Pasq. A 

2,14a.36-41, 4 Pasq. A 

2,42-47, 2 Pasq. A 

3,13-15.17·19, 3 Pasq. B 

4,8-12, 4 Pasq. B 

4,32-35, 2 Pasq. B 

5,12-16, 2 Pasq. C 

5,27b-32.40b-41, 3 Pasq. C 

6,1-7, 5 Pasq. A 

7,55-60, 7 Pasq. C 

8,5-8.14-17,6 Pasq. A 

9,26-31, 5 Pasq. B 

10,25-27.34-35.44-48, 6 Pasq. B 

10,34-38, Batt. Gesù A 

10,34a.37-43, Pasq. 

12,1-11, Piet. Paolo 

13,14.43-52, 4 Pasq. C 

13,22·26, Giov. Batt, 

14,21-27, 5 Pasq. C 15,1-2.22-29, 6 Pasq. C