Atti degli apostoli

7,55-60, 7 Pasq. C 

8,5-8.14-17,6 Pasqua A 

9,26-31, 5 Pasqua B 

10,25-27.34-35.44-48, 6 Pasqua B 

10,34-38, Batt. Gesù A 

10,34a.37-43, Pasqua A 

12,1-11, Piet. Paolo 

13,16-17.22-25 Vig. Natale

13,14.43-52, 4 Pasq. C 

13,22·26, Giov. Batt, 

14,21-27, 5 Pasq. C 

15,1-2.22-29, 6 Pasq. C